Proximity Giriş Kartı

Proximity Kart

  • 125 Khz 
  • Manchester Code
  • 64 bit Hafıza
  • 18 hane ID numara baskılı
  • Çift yüz termal baskı yapılabilir.